Parc Cyfarthfa, 160 Erw o Barcdir

Diwrnod allan gwych i’r holl deulu!

Gyda golygfeydd godidog o Fannau Brycheiniog, mae Parc Cyfarthfa’n darparu diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan, boed law neu hindda!

Mae’r parc wedi’i leoli mewn 160 erw o barcdir ac mae ganddo rywbeth at ddant pawb, o erddi synhwyraidd ymlacio a llwybrau trwy’r coetir, i Barc Sblash a Maes Chwarae cyffrous o’r radd flaenaf.

Mae’r llwybrau trwy’r coed a’r teithiau natur yn hygyrch a byddant yn eich cyflwyno i’r amrywiaeth o rywogaethau o anifeiliaid, adar a phlanhigion sy’n gwneud Parc Cyfarthfa mor arbennig.

Mae’r parc hefyd yn gyrchfan digwyddiadau gwych ac yn aml mae’n cynnal digwyddiadau fel sioeau ceffylau, arddangosiadau crefft, cyngherddau, digwyddiadau elusennol a ras hwyl.

Sylwch: Ni chaniateir hedfan dronau o fewn tiroedd Parc Cyfarthfa heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan naill ai LlesMerthyr neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Am Oriau Agor Parc Cyfarthfa cliciwch YMA

Bwyta a Yfed

Mae Caffi Canolfan gan Ddarganfod Catering o fewn y Parc Sblash a Chwarae. Mae’r Caffi ar ei newydd wedd yn cynnig bwydlen amrywiol gydag amrywiaeth o brydau ysgafn, prif brydau, Te Prynhawn, Cinio Dydd Sul a mwy! Mae rhywbeth at ddant pawb.

Caffi Canolfan: Bwydlen 

 

Hefyd ar gael yn y Parc; 

Julie’s Castle Tea Rooms 
The Hive at The Bothy

 

Sblash a Chwarae

Wedi’i leoli yng ngerddi prydferth Parc Cyfarthfa, mae ein Parc Sblash a’n Maes Chwarae o’r radd flaenaf yn berffaith ar gyfer diwrnod allan i’r teulu!

Darganfod Mwy

Pysgota

Mae Cymdeithas Bysgota Merthyr Tudful yn cynnig dewis gwych o bysgota mewn amgylchedd prydferth, ac ar gyfer llawer o wahanol arddulliau a rhywogaethau pysgota. Am fanylion pellach ewch i’w gwefan

Darganfod Mwy

Rheilffordd Fach

Mae’r rheilffordd wedi’i lleoli yn amgylchedd delfrydol Parc Cyfarthfa. Mae’r rheilffordd wedi bod yn gweithredu ym Mharc Cyfarthfa ers 1987 ac yn cael ei rhedeg gan Gymdeithas Peirianneg Model Merthyr Tudful a’r Cylch.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys amseroedd agor a chostau, ewch i’w gwefan

Darganfod mwy

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

Darganfod mwy

Splash & Play

Wedi’i leoli yng ngerddi prydferth Parc Cyfarthfa, mae ein Parc Sblash a’n Maes Chwarae o’r radd flaenaf yn berffaith ar gyfer diwrnod allan i’r teulu!

Mae’r Parc Sblash yn gyfleuster chwarae rhyngweithiol sy’n darparu oriau o hwyl ac yn hyrwyddo chwarae dŵr diogel i blant o bob oed a gallu. Mae ei leoliad o fewn golwg y Caffi Canolfan – yn rhoi tawelwch meddwl i rieni allu gwylio eu plant yn chwarae wrth ymlacio yn y caffi.

Mae’r Parc Sblash ar agor yn dymhorol: Ebrill – Awst o 11yb yn Ddyddiol

Mae’r Maes Chwarae yn cynnwys siglenni, fframiau dringo a sleidiau, sy’n berffaith ar gyfer plant o bob oed a gallu.

Mae’r Maes Chwarae ar agor trwy gydol y flwyddyn.

little girl enjoying playing in the splash pad at cynaftha park
Skip to content