Gweithgareddau a Chyrsiau

Gweithgareddau a Chyrsiau yn wich Llyfrgell

Pan fyddwch yn dod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful byddwch yn agor byd o gyfleoedd!

Gweithgareddau Oedolion

O ddiwylliant i gyrsiau, mae gennym raglen eang ac amrywiol o weithgareddau a chyrsiau ar gael.

Cliciwch yma

Gweithgareddau Plant

Ystod lawn o wasanaethau llyfrgell gan gynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, adnoddau gwaith cartref a phethau hwyliog hefyd yn ogystal â lle diogel i gwrdd â ffrindiau.

Cliciwch yma

Gweithgareddau Oedolion

adult activities at local library

Pan fyddwch yn dod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful byddwch yn agor byd o gyfleoedd! Unwaith y byddwch yn dod yn aelod bydd gennych fynediad i:

 • Mynediad am ddim i gyfrifiadur a’r rhyngrwyd
 • Mynediad am ddim i ystod enfawr o lyfrau, llyfrau sain
 • Mynediad i ystod eang o DVDs
 • Elyfrau, Elyfraullafar, e-Gylchgronau, e-Gomics AM DDIM
 • Mynediad i adnoddau Hanes Teulu a Hanes Lleol
 • Gweithgareddau a Dosbarthiadau

O ddiwylliant i gyrsiau, mae gennym raglen eang ac amrywiol o weithgareddau a chyrsiau ar gael.

Edrychwch ar y dudalen Beth Sydd Ymlaen am restr o’n holl weithgareddau.

Gweithgareddau Plant

Pan fydd plentyn yn dod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful bydd yn cael ei gerdyn llyfrgell unigryw ei hun i blant a fydd yn rhoi mynediad iddo at:

 • Defnydd cyfrifiadur a mynediad i’r rhyngrwyd am ddim
 • Llyfrau ffuglen, ffeithiol, comics, nofelau graffig a llyfrau llafar am ddim
 • Cymorth gwaith cartref am ddim – ar-lein ac yn y llyfrgell
 • ELyfrau, ELyfrauLlafar, e-Gylchgronau ac e-Gomics am ddim
 • Clybiau, gemau, digwyddiadau a gweithgareddau
 • Staff llyfrgell gyfeillgar, gymwynasgar
 • Rhywle diogel i gwrdd â’u ffrindiau!

Edrychwch ar y dudalen Beth Sydd Ymlaen  am restr o’n holl weithgareddau. 

kids performing Harry Potter at local library
Skip to content