Hanes Lleol a Theuluol 

Os ydych chi’n ymchwilio eich Coeden Deulu neu â diddordeb yn hanes eich ardal, yna gall Llyfrgelloedd Merthyr helpu.

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful Gasgliad Hanes Lleol helaeth sy’n cynnwys llyfrau, ffotograffau, papurau newydd, dogfennau a mapiau, tra bod yr adran Hanes Teulu yn darparu ystod eang o lyfrau a all eich helpu i ennill sgiliau a dealltwriaeth well o sut oedd bywyd i’ch cyndeidiau.

Mae yna hefyd wasanaethau fel argraffu a sganio A3 a staff gwybodus wrth law i’ch helpu gyda’ch ymchwil hanes lleol.

family hiostory photo on display at museum

Hanes Teulu

Ydych chi’n chwilfrydig am hanes eich teulu? Ydych chi erioed wedi meddwl o ble y daeth eich hynafiaid?

Gall Llyfrgelloedd Merthyr helpu!

cliciwch yma
man looking at painting in museum

Hanes Lleol

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful Gasgliad Hanes Lleol helaeth

Cliciwch Yma
local history volunteers making notes

Gwirfoddolwyr Hanes

Rydym wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu gyda’r rôl hynod ddiddorol hon.

Cliciwch yma

Hanes Teulu

family hiostory photo on display at museum

Ydych chi’n chwilfrydig am hanes eich teulu?

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble y daeth eich hynafiaid?

Gall Llyfrgelloedd Merthyr helpu! 

Yn ogystal ag ystod eang o lyfrau hanes lleol a theuluol a all eich helpu i ennill sgiliau a gwell dealltwriaeth o sut oedd bywyd i’ch cyndeidiau, mae Llyfrgelloedd Merthyr yn darparu mynediad mewnol AM DDIM i’r Gwasanaethau Achyddiaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol canlynol:

Ancestry Library Edition

Mae adnodd achyddiaeth ar-lein fwyaf poblogaidd y byd yn cynnwys cyfrifiadau, cofnodion mewnfudo, hanesion teulu, cofnodion milwrol, dogfennau llys a chyfreithiol, cyfeiriaduron, lluniau, mapiau, cyfeiriaduron masnach, rhestri a mwy!

Cliciwch Yma i adolygu’r adnoddau.

Find My Past

Ffynonellau helaeth gan gynnwys cofnodion genedigaethau, data cyfrifiad, cofnodion plwyf a mwy

Cliciwch yma i ymweld a’r gwefan 

Adnoddau Coed Teulu Defnyddiol

Cliciwch yma am rai awgrymiadau defnyddiol ar ymchwilio i’ch coeden deulu.

Hanes Lleol

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful Gasgliad Hanes Lleol helaeth sy’n cynnwys:

 • Copïau o Gofrestrau Bedydd, Priodasau a Chladdedigaethau ar gyfer llawer o eglwysi Merthyr Tudful.
 • Ffurflenni Cyfrifiad a Mynegeion Enwau Personol ar gyfer Merthyr Tudful bob deng mlynedd rhwng 1841 a 1901.
 • Mynegeion Arysgrif Coffaol
 • Mynegeion cyhoeddedig gan Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg
 • Rhestrau Pleidleiswyr Cynnar a Chofrestrau Etholiadol ar gyfer Merthyr Tudful. Nodyn: Mae bylchau mawr yn y dilyniannau.
 • Merthyr Express (Argraffiad Merthyr) a phapurau newydd cynnar eraill Merthyr Tudful ar ficroffilm o 1864.
 • Mynediad i’r British Newspaper Archive o’n holl gyfrifiaduron AM DDIM i gyrchu cyfrifiaduron y Llyfrgell
 • Mapiau Arolwg Ordnans Cynnar ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a mapiau hanesyddol eraill.
 • Cyfeirlyfrau Sirol Cynnar ar gyfer Sir Forgannwg
 • Casgliad helaeth o ffotograffau lleol
man looking at painting in museum

Mae gennym hefyd y gwasanaethau canlynol i’ch helpu gyda’ch ymchwil:

 • Sganiwr A3 i ddigideiddio hen luniau teulu a phethau cofiadwy eraill
 • Argraffydd A3 a lamineiddiwr ar gyfer coed teulu a siartiau
 • Ystod eang o lyfrau hanes lleol a theuluol a all eich helpu i ennill sgiliau a gwell dealltwriaeth o sut oedd bywyd i’ch cyndeidiau
 • Aelodau o staff wrth law i ateb eich cwestiynau

Os na allwch ymweld yn bersonol, efallai y bydd ymchwil yn cael ei wneud ar eich rhan. Codir tâl am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni ar library.services@wellbeingmerthyr.co.uk neu 01685 725258 am manylion.

local history volunteers making notes

Gwirfoddolwyr Hanes

Gyda chymaint o ffotograffau a dogfennau yn ein casgliad Hanes Lleol, rydym wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu gyda chategoreiddio, adnabod a digideiddio ein casgliad. Os ydych chi’n teimlo eich bod chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod mewn sefyllfa i helpu, yna byddem wrth ein bodd yn clywed amdano. Cysylltwch a ni ar library.services@wellbeingmerthyr.co.uk neu 01685 725258 i trafod cyfleoedd gwirfoddoli mewn mwy o manylion.

Skip to content