Cysylltwch â Pharc, Castell ac Amgueddfa Cyfarthfa

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, neu os hoffech gysylltu â ni i gael dyfynbris, defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Parc Cyfarthfa 
Brecon Road,
Merthyr Tudful,
CF47 8RE

+44 01685 727371

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg

Cysylltwch â Ni


    Skip to content