Dod yn Aelod

Aelodaeth Ffitrwydd Hamdden

Nid oes unrhyw ffioedd ymuno na thaliadau cudd i boeni yn eu cylch gydag Aelodaeth Ffitrwydd Lles; cwblhewch y ffurflen gais, ewch i’ch canolfan leol gyda’r taliad misol a derbyniwch eich cerdyn – mae mor syml â hynny!

Bydd angen Sesiwn Sefydlu Campfa arnoch cyn defnyddio’r offer, ond mae hynny hefyd wedi’i gynnwys yn y pris. Yna gall ein Hyfforddwyr proffesiynol, cyfeillgar ddylunio Rhaglen Ffitrwydd wedi’i theilwra a’i hadolygu bob 6 wythnos i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o’ch aelodaeth – gofynnwch amdani!

ymuno ar-lein heddiw

Manteision Aelodaeth

Yma yn LlesMerthyr rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i bobl wneud y gorau o’u harian. Mae ein pecyn aelodaeth yn costio dim ond £30 y mis!

Yn Rhan o’r Aelodaeth:

  • Dim ffioedd ymuno
  • Sesiwn Sefydlu Campfa am ddim
  • Rhaglen ffitrwydd wedi’i theilwra i chi
  • Mynediad diderfyn i ystafell ffitrwydd a phwysau yng Nghanolfan Gymunedol Aberfan a Chanolfan Hamdden Merthyr Tudful
  • Mynediad diderfyn i Bwll Canolfan Gymunedol Aberfan
  • Mynediad diderfyn i ddosbarthiadau sy’n cael eu rhedeg gan y ganolfan
Skip to content