Redhouse Cymru

Lleoedd i’s llogi yn Redhouse

Mae amrywiaeth o wahanol ystafelloedd a gofodau yn Redhouse, y mae llawer ohonynt ar gael i’w llogi ar gyfer digwyddiadau ac achlysuron, ac mae’r adeilad cyfan wedi’i drwyddedu fel lleoliad ar gyfer seremonïau priodas.

Cysylltwch â’r Redhouse

  Cwrt Plymouth 

  Yn wreiddiol yn ardal awyr agored ffurfiol ond bellach wedi’i gorchuddio â tho gwydr ysblennydd, mae Cwrt Plymouth yn ofod mawr, hyblyg a ddefnyddir ar gyfer priodasau, digwyddiadau, perfformiadau, arddangosfeydd a chynadleddau.

  mwy o gwybodaeth

  Theatr Dowlais

  Mae Theatr Dowlais yn theatr o’r radd flaenaf gyda seddau cribog a galluoedd sain a goleuo cwbl broffesiynol. Mae ar gael i’w logi ar gyfer sioeau teithiol, grwpiau lleol a digwyddiadau.

  mwy o gwybodaeth

  Ystafell Kier Hardie 

  Parlwr gwreiddiol y Maer bellach yw Ystafell Keir Hardie ac mae’n cynnwys y balconi hanesyddol y mae llawer o ffigurau enwog, gan gynnwys Keir Hardie, wedi sefyll i annerch y torfeydd isod.

  mwy o gwybodaeth

  Penydarren

  PenMae Penydarren yn lle delfrydol ar gyfer eich cyfarfod neu ddigwyddiad bach i ganolig.

  mwy o gwybodaeth

  Bro Merthyr

  Mae Bro Merthyr yn lle delfrydol ar gyfer eich cyfarfod neu ddigwyddiad bach i ganolig.

  mwy o gwybodaeth

  Ystafell Treharris 

  Mae’r ffenestr fae mawr yn Ystafell Treharris yn edrych dros Sgwâr Penderyn ac mae’r gilfach gyda sedd ffenestr yn fan perffaith ar gyfer ffotograffau.

  mwy o gwybodaeth

  Ystafell Bedlinog 

  Mae Bedlinog yn lle delfrydol ar gyfer eich cyfarfod neu ddigwyddiad bach i ganolig.

  Mae lle i hyd at 20 o bobl yn yr ystafell, yn dibynnu ar y trefniadau eistedd.

  mwy o gwybodaeth

  Oriel Y Faenor 

  Yn fan oriel ar gyfer ymweld ag arddangosfeydd celf, gall Oriel Y Faenor fod yn gefndir hyfryd i’ch priodas neu ddigwyddiad a rhoi profiad bythgofiadwy i’ch gwesteion.

  mwy o gwybodaeth

  Stiwdio Ddawns Y Gurnos

  Mae Stiwdio Ddawns Y Gurnos wedi’i hadeiladu’n bwrpasol gyda lloriau pren sbring, drychau a barre.

  mwy o gwybodaeth
  Skip to content