Redhouse Cymru

Amdan y Redhouse

Canolfan celfyddydau a diwydiannau creadigol yw REDHOUSE sydd wedi’i lleoli yn Hen Neuadd y Dref — adeilad rhestredig Gradd II* godidog — yng nghanol Merthyr Tudful. Agorodd Redhouse i’r cyhoedd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2014, yn dilyn rhaglen ailddatblygu cyfalaf helaeth gwerth £8M a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar y cyd â Miller Argent.

Gan ddod i’r amlwg mewn amgylchedd sydd wedi dioddef blynyddoedd o ddirywiad economaidd, bydd Redhouse yn gatalydd ar gyfer adfywiad diwylliannol: gan ddeffro ysbryd menter greadigol a fu unwaith yn nodwedd amlwg o dref hybarch yng nghanol y chwyldro diwydiannol ym Mhrydain Fawr.

Nid oes tâl am ymweld â’r adeilad i edrych o gwmpas.

Cysylltwch â’r Redhouse

  redhouse theatre building

  Hanes yr Redhouse 

  Adeiladwyd Hen Neuadd y Dref ym 1896, ac roedd yn gartref i lywodraeth leol yn wreiddiol, a oedd yn cynnwys Siambr y Cyngor, Llys yr Ynadon a chelloedd cadw carcharorion yn y ddalfa.

  Ar ôl blynyddoedd o ddefnydd fel adeilad dinesig symudodd y gwasanaethau hyn i rywle arall ym 1989, gan adael Hen Neuadd y Dref yn wag. Yn y cyfamser, dargyfeiriwyd Hen Neuadd y Dref i berchnogaeth breifat a’i defnyddio fel clwb nos lle cafodd ei fandaleiddio’n ddiseremoni ac aeth yn segur ac adfeiliedig.

  Penderfynodd Cymdeithas Tai Merthyr Tudful achub yr adeilad a chadw ei threftadaeth a’i gymeriad unigryw pan brynon nhw Hen Neuadd y Dref yn 2007. Gan weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid ariannu, dechreuodd yr adeilad hybarch y daith tuag at ei fywyd newydd fel canolfan i’r celfyddydau, diwydiannau treftadaeth a chreadigol.

  Mae Hen Neuadd y Dref wedi’i hadnewyddu a’i hadnewyddu’n helaeth, gan gyfuno ei nodweddion cyfnod hardd â chyfleusterau a thechnolegau celfyddydol newydd sbon i’w wneud yn adeilad gwirioneddol ysbrydoledig.

  Daw arysgrif y mosaig mynediad ‘Y ddraig goch a ddyry’ (sy’n golygu “the red dragon advances” yn Saesneg), o gerdd a ysgrifennwyd gan Deio ap Ieuan Ddu (c.1460-80).

  Cynnal Digwyddiad?

  Llogi ystafell yn y Redhouse, cliciwch isod i weld beth sydd ar gael.

  llogi ystafell

  Oriel Redhouse 

  Skip to content