Beth Sydd Ymlaen yn Lles@Merthyr

Recurring

Amser Plantos Llyfrgell Merthyr

Merthyr Central Library High Street, Merthyr Tydfil

Sing, dance, play and create! Join Merthyr Libraries for activities for you and your little one! Keep little hands busy with craft activities, introduce them to rhymes, get involved in […]

Recurring

Amser Plantos Llyfrgell Dowlais Library Toddler Time

Dowlais Library Church Street, Dowlais

Sing, dance, play and create! Join Merthyr Libraries for activities for you and your little one! Keep little hands busy with craft activities, introduce them to rhymes, get involved in […]

Recurring

Dylunio eich Locomotif Stêm eich hun!

Cyfarthfa Castle Museum and Park Brecon Road, Merthyr Tydfil

Ebrill 20 ac 21: Dylunio eich Locomotif Stêm eich hun! Taniwch eich dychymyg a dewch am dro i greu, dylunio a lliwio’ch locomotif stêm eich hun. Cost: £1.00 (y plentyn); […]

Iron Maidens II: Made in Wales

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Morwynion Haearn II: Wedi'u Gwneud yng Nghymru Mae Morwynion Haearn II: Wedi’u Gwneud yng Nghymru yn grŵp o gerflunwyr benywaidd, sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, sy’n defnyddio haearn […]

Free
Recurring

Cerddoriaeth Gymunedol – Cyflwyniad

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Cerddoriaeth Gymunedol - Cyflwyniad (Cwrs Ymarferol 7-Diwrnod Yn Rhad Ac Am Ddim) Ymunwch â ni ym mis Mai eleni ar gyfer cwrs ymarferol saith diwrnod hanfodol mewn Hyfforddiant Cerddoriaeth Gymunedol. […]

Free

Opera: ddim yn mynd â’ch bryd?

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Gall pawb fwynhau opera a bydd y gweithdy hwn yn profi’r union hynny! Byddwn yn dechrau drwy wrando ar ddarn o opera. Gyda’n gilydd, byddwn yn ceisio adnabod y gwahanol […]

Free
Recurring

Beth yw’r ‘blues’ ac o ble mae’n dod?

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Beth yw cynnydd cordiau ‘blues’ 12-bar? Beth yw nodau ‘blue’? Pa fath o themâu a genir fel arfer a pham? Bydd y gweithdy hwn yn trafod gwahanol ganeuon ‘blues’ i […]

Free
Recurring

MINI CAST

Mae Mini CAST ar gyfer plant 3 i 6 oed ac yn rhedeg ar ddydd Iau o 5pm tan 6pm, dim ond £3.50 yr wythnos am awr o ganu, dawnsio, […]

£3.50
Recurring

Academi Perfformio CAST

Mae Academi Perfformio CAST ar gyfer plant 6 i 16 oed ac yn rhedeg bob dydd Iau o 6pm i 8pm, dim ond £7.50 yr wythnos (gostyngiad brawd neu chwaer […]

£7.50
Recurring

Clwb Llyfrau Comic Merthyr

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Clwb ar ôl ysgol i holl bobl ifanc (3-16 oed) Merthyr ddod at ei gilydd i dynnu lluniau, darllen a chyfnewid comics a chydweithio ar brosiectau anhygoel! An after-school  club […]

£2.50
Recurring

Ysgrifennu Creadigol: Llunio ffuglen

Redhouse Cymru Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ystod o straeon i ysgrifennu’n greadigol. Byddwn yn edrych ar ffuglen, ffuglen feicro a straeon byrion er mwyn ystyried yr elfennau sylfaenol o adrodd […]

Free

Parti Jiwbilî Platinwm Llyfrgelloedd Merthyr

Llyfrgell Canolog Merthyr High Street, Merthyr Tydfil

Ymunwch â ni yng Ngardd Goffa Llyfrgell Ganolog Merthyr ar gyfer Parti Gardd Jiwbilî Platinwm! Lluniaeth* (tâl bychan) Crefftau a Gemau Plant Am Ddim Perfformiadau gan Cerys Driscoll Music

Free

Skip to content