Canolfan Cymunedol Treharris 

Wedi’i lleoli yng nghanol Cymuned Treharris, mae’r ganolfan yn cynnwys prif neuadd ac ystafell gyfarfod. Defnyddir y ganolfan ar gyfer cylch meithrin lleol ac mae hefyd yn darparu detholiad o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer y gymuned o bêl-droed i bantos! Hefyd mae’r ganolfan gymunedol ar hyn o bryd yn gartref i Hyb Llyfrgell Treharris!

Gall y neuadd gael ei harchebu gan grwpiau cymunedol neu ar gyfer partïon.

Os hoffech logi’r neuadd ffoniwch Lyfrgell Treharris ar 01685 725258

little girl running and smiling
Skip to content