Astro Turf Aberfan

Unrhyw un am Bêl-droed, Hoci?

Cae Turf Artiffisial (ATP) hanner maint. Wedi’i farcio ar gyfer pêl-droed 5-bob-ochr a hoci, gyda llifoleuadau.

Gallwch archebu’r cae astroturf Dydd Llun – Dydd Sul, ffoniwch Ganolfan Gymunedol Aberfan ar (01685) 727 362 i ddarganfod argaeledd a chostau.

Cysylltwch ar Ganolfan

  Archebwch wers nofio
  Archebwch sesiwn campfa
  archebu dosbarth ffitrwydd
  dod yn aelod

  Nofio

  Ar hyn o bryd mae Pyllau Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ar gau i’w hadnewyddu. Mae rhaglen newydd o weithgareddau a dosbarthiadau nofio ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Aberfan.

  mwy o gwybodaeth
  female friends at fitness class

  Dosbarthiadau

  Mae FfitrwyddLles yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Gellir archebu pob dosbarth hyd at saith diwrnod ymlaen llaw naill ai ar-lein, dros y ffôn neu drwy ein APP.

  amserlen dosbarth
  woman using gym equipment

  Ffitrwydd

  Mae ein dwy ganolfan mewn lleoliad cyfleus o fewn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
  Mae Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ym Mhentref Hamdden Merthyr Tudful ychydig y tu allan i ganol y dref a dim ond troad oddi ar yr A470.
  Mae Canolfan Gymunedol Aberfan a Bro Merthyr ym mhen isaf y cwm yng nghanol Cymuned Aberfan.

  Mwy o gwybodaeth

  Amseroedd Agor Canolfan Hamdden Merthyr Tudful:

  DayTimes
  Monday | Dydd Llun9.30am - 5.00pm
  Closed | Ar Gau 1pm-2pm
  Tuesday | Dydd Mawrth9.30am - 5.00pm
  Closed | Ar Gau 1pm-2pm
  Wednesday | Dydd Mercher9.30am - 5.00pm
  Closed | Ar Gau 1pm-2pm
  Thursday | Dydd IauClosed | Ar Gau
  Friday | Dydd Gwener9.30am - 5pm
  Closed | Ar Gau 1pm-2pm
  Saturday | Dydd SadwrnClosed | Ar Gau
  Sunday | Dydd SulClosed | Ar Gau

  Manylion Cyswllt 

  Cyfeiriad:
  Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Pentref Hamdden Merhyr Tudful
  Merthyr Tudful
  CF48 1UT

  Ffôn: (01685) 727476
  Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg

  EBost: merthyrtydfil.leisurecentre@merthyr.gov.uk

  Skip to content