Canolfan Cymunedol Aberfan

Agorwyd Canolfan Gymunedol Aberfan yn swyddogol ym 1973 ac mae ganddi hanes hir o ddarparu cyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol rhagorol i bawb.

Mewn lleoliad delfrydol yng nghanol y pentref, mae Canolfan Gymunedol Aberfan yn cynnig ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau ar gyfer pob gallu. Felly p’un a ydych eisiau ymarfer egnïol yn un o’n 2 ystafell ffitrwydd, mynd am drochiad hamddenol yn y pwll, ymuno mewn un o’n gweithgareddau cymunedol neu fwynhau paned ymlaciol o goffi yn ein Caffi; mae rhywbeth at ddant pawb!

Iechyd a Ffitrwydd

Gyda chyfarpar da, modern, aerdymheru ac amgylchedd hawdd ei ddefnyddio, dyma’r lle delfrydol i ddechrau eich trefn ffitrwydd!

Mae’r Gampfa yn gartref i amrywiaeth o beiriannau Technogym CV, ac mae gan bob un ohonynt system glyweled sy’n eich galluogi i wylio’r hyn a ddewiswch ar bob peiriant unigol; Plygiwch eich clustffonau a gwyliwch y rhaglen o’ch dewis.

Y tu allan i’r brif ardal ffitrwydd, mae’r Parth Pwysau Rhydd, yn amgylchedd agored wedi’i oleuo’n dda sy’n cynnig ystod wych o offer ar gyfer rhaglen hyfforddi pwysau trylwyr.

Mae ein staff cyfeillgar yn gwbl gymwys i gynnig cyflwyniad i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel ac i gynnig cyngor ar gyflawni’r canlyniadau rydych yn anelu atynt!

 

Pwll

Mae pwll nofio Canolfan Cymunedol Aberfan yn un 25m x 10m

Mae Sesiynau Nofio AM DDIM ar gyfer aelodaeth fisol a £4 ar gyfer talu-wrth-fynd. Mae plant a phobl dros 60 oed yn nofio AM DDIM!

Rhaid i blant 4 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn (un i un)

Rhaid i blant 5-7 oed fod yng nghwmni oedolyn (un oedolyn i 2 o blant)

Gall plant dros 8 oed nofio heb gwmni.

Gweithgareddau Eraill

Mae gan ein Prif Neuadd le ar gyfer gweithgareddau amrywiol, fel Badminton, Pêl-droed, pantos, crefft, ffair gweithgareddau a llawer mwy! 

Yn LlesMerthyr rydym yn angerddol am ein cymunedau, iechyd a lles. Yn ogystal â’n hamserlen ddosbarth mewnol mae ein canolfan hefyd yn cael ei defnyddio gan nifer o grwpiau a chlybiau lleol ar gyfer pob ystod oedran a gallu, yn ogystal â busnesau lleol.

Lauren’s Groom Room

Serenity Beauty Clinic 

Supertots Rugby & Netball

Trinity Tots 

Aberfan Library 

Merthyr Swim Club 

Aberfan Canoe Club

Merthyr Tri CLub

 

Bwyd a Diod

Darganfod Catering

Mae ein caffi yn darparu bwydlen amrywiol gydag amrywiaeth o brydau ysgafn, prif brydau (gan gynnwys bwydlen i blant) a lluniaeth.

Felly p’un a ydych chi’n chwilio am le am baned sydyn neu gwrdd â ffrindiau dros ginio, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb.

BWYDLEN

Cysylltwch â’r Ganolfan

  archebu dosbarth ffitrwydd
  Dod yn Aelod

  Nofio

  Mae pwll nofio Canolfan Cymunedol Aberfan yn un 25m x 10m

  amserlen pwll

  Dosbarthiadau

  Mae FfitrwyddLles yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Gellir archebu pob dosbarth hyd at saith diwrnod ymlaen llaw naill ai ar-lein, ar y ffôn neu drwy ein ap – chwiliwch am “iScuba” yn eich siop app o ddewis.

  amserlen dosbarthiadau

  Amseroedd Agor

  Gŵyl y Banc: 8.30yb – 4yh

  Oriau agor dros gyfnod yr ŵyl! 2023

  DayTimes
  Monday | Dydd Llun6.15am - 9pm
  Tuesday | Dydd Mawrth 8.15am - 9pm
  Wednesday | Dydd Mercher 6.15am - 9pm
  Thursday | Dydd Iau 8.15am- 9pm
  Friday | Dydd Gwener 6.15am - 9pm
  Saturday | Dydd Sadwrn 8.15am - 3.30pm
  Sunday | Dydd Sul 8.15am - 3.30pm

  Manylion Cyswllt

  Cyfeiriad:
  Canolfan Cymunedol Aberfan
  Pantglas Road
  Aberfan
  Merthyr Tudful
  CF48 4QE

  Ffôn: (01685) 727 362

  EBost: Leisure@wellbeingmerthyr.co.uk

  Skip to content