Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Agorodd Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ei drysau i’r cyhoedd ym mis Hydref 2008.

Mewn lleoliad cyfleus ym Mhentref Hamdden Merthyr Tudful, mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu.

Iechyd a Fitrwydd

 • Ystafell Ffitrwydd efo 64 gorsaf gyda Phecyn “Sky Ultimate”
 • Stiwdio Ffitrwydd ar wahân ar gyfer sesiynau grŵp llai a hyfforddiant personol
 • Ystafell pwysau rhydd ar wahân
 • 8 Cwrt Badminton – Prif Neuadd
 • 3 Cwrt Sboncen gyda chefn gwydr
 • Stiwdio Ddawns

 

Pyllau

Mae LlesMerthyr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi lansio safle micro i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am ailddatblygiad cyfleusterau nofio Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. Darllen mwy: https://merthyrleisuredevelopments.co.uk/cy/cartref/

Gweithgareddau Eraill

Yn LlesMerthyr rydym yn angerddol am iechyd a lles ein cymunedau. Yn ogystal â’n hamserlen ddosbarth mewnol mae ein canolfan hefyd yn cael ei defnyddio gan nifer o grwpiau a chlybiau lleol ar gyfer pob ystod oedran a gallu.

 

Clybiau Iau
Adult Clubs

Cysyltwch â’r Ganolfan

  archebu dosbarth ffitrwydd
  dod yn aelod

  Nofio

  Mae LlesMerthyr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi lansio safle micro i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am ailddatblygiad cyfleusterau nofio Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. Darllen mwy: https://merthyrleisuredevelopments.co.uk/cy/cartref/

  mwy o gwybodaeth

  Dosbarthiadau

  Mae LlesFfitrwydd yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Gellir archebu pob dosbarth hyd at saith diwrnod ymlaen llaw naill ai ar-lein, ar y ffôn neu drwy ein hap – chwiliwch am “iScuba” yn eich siop app o’ch dewis.

  mwy o gwybodaeth

  Amseroedd Agor:

  Gŵyl y Banc: 6.15yb – 2yh

  Oriau agor Nadolig 2023 

  DayTimes
  Monday | Dydd Llun6.15am - 9pm
  Tuesday | Dydd Mawrth 6.15am - 9pm
  Wednesday | Dydd Mercher 6.15am - 9pm
  Thursday | Dydd Iau6.15am - 9pm
  Friday | Dydd Gwener 6.15am - 9pm
  Saturday | Dydd Sadwrn 8.15am - 4pm
  Sunday | Dydd Sul 8.15am - 4pm

  Maylion Cyswllt

  Cyfeiriad:
  Canolfan Hamdden Merthyr Tudfil 
  Pentref Hamdden Merthyr Tudfil 
  Merthyr Tudful
  CF48 1UT

  Ffôn: (01685) 727476

  EBost: Leisure@wellbeingmerthyr.co.uk

  Oriel Caolfan Hamdden Merthyr Tudful

  Skip to content