Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Agorodd Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ei drysau i’r cyhoedd ym mis Hydref 2008.

Mewn lleoliad cyfleus ym Mhentref Hamdden Merthyr Tudful, mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu.

Iechyd a Fitrwydd

 • Ystafell Ffitrwydd efo 64 gorsaf gyda Phecyn “Sky Ultimate”
 • Stiwdio Ffitrwydd ar wahân ar gyfer sesiynau grŵp llai a hyfforddiant personol
 • Ystafell pwysau rhydd ar wahân
 • 8 Cwrt Badminton – Prif Neuadd
 • 3 Cwrt Sboncen gyda chefn gwydr
 • Stiwdio Ddawns

Canllawiau COFID

Yn ogystal ag amserlen lanhau well, rydym yn gofyn i’n cwsmeriaid hefyd lanhau unrhyw offer a ddefnyddir gyda’r cadachau a ddarperir.

Nid oes angen gwisgo mwgwd wrth ymarfer, ond mae angen gwisgo mwgwd wrth fynd i mewn ac allan o’r adeilad.

Pyllau

Mae Pyllau Canolfan Hamdden Merthyr yn cael eu hadnewyddu’n llawn ar hyn o bryd a byddant ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Gweler gwefan Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful am ddiweddariadau ar y pyllau.

Gweithgareddau Eraill

Rydym ni yn LlesMerthyr yn falch o fod yn cefnogi cyflwyniad y brechlyn Cofid ar gyfer Merthyr Tudful. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu nad yw ein Prif Neuadd a’n Stiwdio Ddawns ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio ar hyn o bryd.

Cysyltwch â’r Ganolfan

  Archebwch wers nofio
  Archebwch sesiwn campfa
  archebu dosbarth ffitrwydd
  dod yn aelod

  Nofio

  Ar hyn o bryd mae Pyllau Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ar gau i’w hadnewyddu. Bydd rhaglen newydd o weithgareddau a dosbarthiadau nofio ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Aberfan.

  mwy o gwybodaeth

  Dosbarthiadau

  Mae LlesFfitrwydd yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Gellir archebu pob dosbarth hyd at saith diwrnod ymlaen llaw naill ai ar-lein, ar y ffôn neu drwy ein hap – chwiliwch am “iScuba” yn eich siop app o’ch dewis.

  mwy o gwybodaeth

  Amseroedd Agor:

  DayTimes
  Monday | Dydd Llun6.15am - 8pm
  Tuesday | Dydd Mawrth 6.15am - 8pm
  Wednesday | Dydd Mercher 6.15am - 8pm
  Thursday | Dydd Iau6.15am - 8pm
  Friday | Dydd Gwener 6.15am - 8pm
  Saturday | Dydd Sadwrn 8.15am - 4pm
  Sunday | Dydd Sul 8.15am - 4pm

  Maylion Cyswllt

  Cyfeiriad:
  Canolfan Hamdden Merthyr Tudfil 
  Pentref Hamdden Merthyr Tudfil 
  Merthyr Tudful
  CF48 1UT

  Ffôn: (01685) 727476

  EBost: merthyrtydfil.leisurecentre@merthyr.gov.uk

  Oriel Caolfan Hamdden Merthyr Tudful

  Skip to content