What’s On at Wellbeing@Merthyr
Beth Sydd Ymlaen yn Lles@Merthyr

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Criw Celf: Life Drawing | Lluniadu o’r Byw

3 November 2021 @ 6:00 pm - 8:00 pm

 

*Participants must attend all 6 sessions
Who: 17 – 20 year olds
What: Developing your portfolio with Life Drawing.
This course offers the opportunity to draw and study the human form within focused classes, helping to break down the principles, strategies and fundamentals of drawing. Different courses within art and design education such as foundation diploma and degree level, will appreciate seeing your ability to draw from observation.
Pwy: 17 – 20 oed
Beth: Datblygu’ch portffolio gyda Lluniadu o’r Byw.
Mae’r cwrs yma’n cynnig y cyfle i luniadu ac astudio’r ffurf ddynol oddi mewn i ddosbarthiadau wedi’u canolbwyntio, yn gymorth i ddadansoddi egwyddorion, strategaethau a hanfodion lluniadu. Bydd gwahanol gyrsiau mewn addysg celf a dylunio megis diploma sylfaen a safon gradd, yn gwerthfawrogi gweld eich gallu lluniadu o wylio.

Venue

Cyfarthfa Museum/Park
Brecon Rd, Merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil, Select a State or Province: CF47 8RE United Kingdom
Phone:
+441685727371
View Venue Website
Skip to content