Join us for an evening of trivia, delicious refreshments and lots of Christmas cheer!

Maximum of 6 people to a team – prize for the winning team!

£10 per person which includes: the Quiz, Free drink and a Christmas buffet

*please note our bar is currently cash only*

 

Ymunwch â ni am noson o ddibwys, lluniaeth blasus a llawer o hwyl y Nadolig!

Cyfanswm o 6 o bobl i dîm – gwobr i’r tîm buddugol!

£ 10 y pen sy’n cynnwys: y Cwis, Diod am ddim a bwffe Nadolig

* nodwch mai arian parod yn unig yw ein bar ar hyn o bryd *

 

Tickets | Tocynnau: https://www.ticketsource.co.uk/wellbeing-merthyr/t-ogyjkj