Canolfan Cymunedol Aberfan

Agorwyd Canolfan Gymunedol Aberfan yn swyddogol ym 1973 ac mae ganddi hanes hir o ddarparu cyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol rhagorol i bawb.

Mewn lleoliad delfrydol yng nghanol y pentref, mae Canolfan Gymunedol Aberfan yn cynnig ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau ar gyfer pob gallu. Felly p’un a ydych eisiau ymarfer egnïol yn un o’n 2 ystafell ffitrwydd, mynd am drochiad hamddenol yn y pwll, ymuno mewn un o’n gweithgareddau cymunedol neu fwynhau paned ymlaciol o goffi yn ein Caffi; mae rhywbeth at ddant pawb!

Iechyd a Ffitrwydd

Gyda chyfarpar da, modern, aerdymheru ac amgylchedd hawdd ei ddefnyddio, dyma’r lle delfrydol i ddechrau eich trefn ffitrwydd!

Mae’r Gampfa yn gartref i amrywiaeth o beiriannau Technogym CV, ac mae gan bob un ohonynt system glyweled sy’n eich galluogi i wylio’r hyn a ddewiswch ar bob peiriant unigol; Plygiwch eich clustffonau a gwyliwch y rhaglen o’ch dewis.

Y tu allan i’r brif ardal ffitrwydd, mae’r Parth Pwysau Rhydd, yn amgylchedd agored wedi’i oleuo’n dda sy’n cynnig ystod wych o offer ar gyfer rhaglen hyfforddi pwysau trylwyr.

Mae ein staff cyfeillgar yn gwbl gymwys i gynnig cyflwyniad i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel ac i gynnig cyngor ar gyflawni’r canlyniadau rydych yn anelu atynt!

Canllawiau COFID

Yn ogystal ag amserlen lanhau well, rydym yn gofyn i’n cwsmeriaid hefyd lanhau unrhyw offer a ddefnyddir gyda’r cadachau a ddarperir.

Nid oes angen gwisgo mwgwd wrth ymarfer, ond mae angen gwisgo mwgwd wrth fynd i mewn ac allan o’r adeilad.

Pwll

Mae pwll nofio Canolfan Cymunedol Aberfan yn un 25m x 10m

Mae Sesiynau Nofio AM DDIM ar gyfer aelodaeth fisol a £4 ar gyfer talu-wrth-fynd. Mae plant a phobl dros 60 oed yn nofio AM DDIM!

Rhaid i blant 4 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn (un i un)

Rhaid i blant 5-7 oed fod yng nghwmni oedolyn (un oedolyn i 2 o blant)

Gall plant dros 8 oed nofio heb gwmni.

Gweithgareddau Eraill

Our Main Hall haMae gan ein Prif Neuadd le ar gyfer gweithgareddau amrywiol, fel Badminton, Pêl-droed, pantos, crefft, ffair gweithgareddau a llawer mwy! 

Bwyd a Diod

Darganfod Catering

Mae ein caffi yn darparu bwydlen amrywiol gydag amrywiaeth o brydau ysgafn, prif brydau (gan gynnwys bwydlen i blant) a lluniaeth.

Felly p’un a ydych chi’n chwilio am le am baned sydyn neu gwrdd â ffrindiau dros ginio, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb.

Cysylltwch â’r Ganolfan

  Archebwch sesiwn campfa
  archebu dosbarth ffitrwydd
  Dod yn Aelod

  Nofio

  Mae pwll nofio Canolfan Cymunedol Aberfan yn un 25m x 10m

  amserlen pwll

  Dosbarthiadau

  Mae FfitrwyddLles yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob lefel ffitrwydd. Gellir archebu pob dosbarth hyd at saith diwrnod ymlaen llaw naill ai ar-lein, ar y ffôn neu drwy ein ap – chwiliwch am “iScuba” yn eich siop app o ddewis.

  amserlen dosbarhiadau

  Amseroedd Agor

  DayTimes
  Monday | Dydd Llun6.15m - 9pm
  Tuesday | Dydd Mawrth 8.30am - 9pm
  Wednesday | Dydd Mercher 6.15am - 9pm
  Thursday | Dydd Iau 8.30am- 9pm
  Friday | Dydd Gwener 6.15am - 9pm
  Saturday | Dydd Sadwrn 9am - 4pm
  Sunday | Dydd Sul 8.30am - 4pm

  Manylion Cyswllt

  Cyfeiriad:
  Canolfan Cymunedol Aberfan
  Pantglas Road
  Aberfan
  Merthyr Tudful
  CF48 4QE

  Ffôn: (01685) 727 362

  EBost: aberfan&merthyrvalecc@merthyr.gov.uk

  Skip to content