Beth Sydd Ymlaen yn Lles@Merthyr

Recurring

Amser Plantos Llyfrgell Merthyr

Merthyr Central Library High Street, Merthyr Tydfil

Sing, dance, play and create! Join Merthyr Libraries for activities for you and your little one! Keep little hands busy with craft activities, introduce them to rhymes, get involved in […]

Recurring

Amser Plantos Llyfrgell Dowlais Library Toddler Time

Dowlais Library Church Street, Dowlais

Sing, dance, play and create! Join Merthyr Libraries for activities for you and your little one! Keep little hands busy with craft activities, introduce them to rhymes, get involved in […]

Recurring

Cylchedau

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: UCHEL Mae ein dosbarth Cylchedau yn cynnwys seiliau sy'n gweithio ar hyfforddiant cardio, ymwrthedd a chryfder, gyda chyfnodau gorffwys byr rhwng ymarferion. Os ydych chi'n hoff […]

Recurring

Legs, Bums, Tums

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: CANOLIG Ymarfer ar gyfer rhannau isaf y corff, gan dargedu'r ardaloedd trafferthus arferol. Dosbarth gwych ar gyfer pawb sydd am golli pwysau neu dynhau’r corff!

Recurring

Ffit Gweithredol

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: UCHEL Mae’n dosbarth Cylchedau Gweithredol yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion cardio, ymwrthedd, a hyfforddiant cryfder gyda chyfnodau gorffwys byr rhyngddynt. Byddwn hefyd yn defnyddio offer trawiadol, […]

Recurring

Cylchedau Hawdd

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: ISEL Mae seiliau hyfforddiant cardio, ymwrthedd a chryfder effaith-isel, gyda chyfnodau gorffwys byr rhwng ymarferion, yn golygu mai dyma’r dosbarth rhagarweiniol perffaith i'r rheini sydd newydd […]

Recurring

Dosbarth Ysgrifennu Creadigol

Llyfrgell Canolog Merthyr High Street, Merthyr Tydfil

Cyfarfodydd pythefnosol yn Llyfrgell Ganolog Merthyr dan arweiniad yr awdwr Robert King

£3.00
Recurring

Ab-Blast

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 30 mun Dwysedd: ISEL/CANOLIG Mae AB-BLAST yn ymarfer 30 munud gyda'r nod o dargedu eich cyhyrau craidd.

Recurring

BodyWeight Blast

Hyd: 45 mun Dwysedd: UCHEL Yn y cwrs hwn, byddwch yn gweithio trwy amrywiaeth o ymarferion, naill ai dros ystodau ailadroddiadau neu amser - heb ddefnyddio unrhyw offer. Yn hytrach, […]

Recurring

Sbin – Merthyr

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: UCHEL Ymunwch â ni am ymarfer seiclo-grwp sy’n siwr o gael eich calon yn curo! Reidiwch ar draws y gwastadtir a dros fryn a dôl, gydag […]

Recurring

Siapio a Thynhau

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful Merthyr Leisure Village, Merthyr Tydfil

Hyd: 45 mun Dwysedd: CANOLIG Amrywiaeth o ymarferion wedi'u hanelu at gyflyru'r corff cyfan. Bydd yr ymarferion hyn yn amrywio o ran eu rhwyddineb, ond caiff dewisiadau amgen eu cynnig […]

Recurring

Aerobeg Dŵr

Canolfan Cymunedol Aberfan Pantglas Road, Aberfan

Hyd: 45 mun Dwysedd: ISEL Aerobeg Dŵr yw’r dosbarth perffaith ar gyfer ymarfer y corff cyfan – mae wedi’i gynllunio i dynhau’r cyhyrau, gwella’ch stamina a llosgi braster!


Skip to content